Wiskunde-probleem van die maand: April 2015

???????????????????????????????????????’n Dorp is 120km weg. Indien dit ’n halfuur neem om die eerste 45 km af te lê, hoe vinnig moet jy die res van die aftand aflê om ’n gemiddelde spoed van 60 km/h te handhaaf?
Antwoord:
1
Indien dit 0,5 uur neem om 45 km af te lê bly daar dus 1,5 ure (2 – 0,5) oor om die oorblywende 75 km af te lê.
2