Wiskunde-probleme Sep 2015

vaw1

  1. Watter kleur sal 2015 wees?
  2. Tel ’n wit nommer en ’n blou nommer bymekaar. Watter kleur kry jy? Sal dit altyd die geval wees vir enige kombinasie van wit en blou?

Antwoorde:

  1. Een metode is om die deelbaarheidsreël van 3 toe te pas.
    • 2016 is deelbaar deur 3, want 2 + 0 + 1 + 6 = 9 en 9 is wel deelbaar deur 3.
    • 2016 is m.a.w. rooi en 2015 sal dus Blou wees.
  2. Jy kry altyd rooi. Hier is die bewys:

vaw