Wiskunde-probleem vir Julie

Wat is die volgende nommer in die ry?:
1, 11, 21, 1211, 111221

Antwoord:
312211

  • Verduideliking:
    Term 1 = 1
  • Term 2 = 11 word gelees as een 1 (lees term 1), m.a.w. 11
  • Term 3 = 21 word gelees as twee 1’s (lees term 2)
  • Die volgende term beskryf die vorige term in die ry.