Wiskunde-probleme van die maand: Augustus 2015

1.    Los die volgende probleem op sonder om gebruik te maak van gelyktydige vergelykings.

SOS -nuusbrief Augustus 2015 (Valentyn inligting)

Antwoord:

Ma = 42 ; Seun = 12 ; Dogter = 9