Wiskunde-probleem: KWT 3 2016

2007733-29faba616e26277e9df1d86a52ef28e4Wat is die waarskynlikheid dat twee persone wat saam met jou werk albei op dieselfde dag verjaar as julle afdeling uit 23 pe
rsone bestaan? (Ignoreer 29 Februarie om die oplossing te bepaal.

Antwoord:

Die waarskynlikheid dat 2 persone op dieselfde dag verjaar is:

 

Die waarskynlikheid dat 3 persone op dieselfde dag verjaar is:

Die waarskynlikheid dat 4 persone op dieselfde dag verjaar is:

Die waarskynlikheid dat 23 persone op dieselfde dag verjaar is: