Interessante Wiskunde brokkie vir November maand

Antwoord:

iwbnov

’n Reghoek word getrek wat dan in reghoekige driehoeke opgedeel word. Twee hoeke, wat ’n saamgestelde hoek vorm, word geïdentifiseer en benoem deur gebruik te maak van enige twee veranderlikes. In hierdie diagram is dit  en .

Die skuinssy se waarde van 1, stel die radius van die eenheidsirkel voor. Hierdie hoek  en die skuinssy is die waardes wat ons gebruik om die onbekende sye in terme van  en  te skryf.

Nadat al die waardes van die sye ingevul is, kan ons die volgende afleidings maak:

Die figuur is ’n reghoek so:

Verder weet ons dat:

So,