Interessante wiskunde brokkie Februarie 2016

2

Toon aan dat die pers oppervlak gelyk is aan die som van die geel oppervlaktes.

Oplossing:
Merk op dat daar in die reghoek groot driehoeke te vind is:

3