Assessering met die selfoon

Daar is fyn balans tussen onderwys tegnologie integreer en goeie gestruktureerde klas gee. Een ding is verseker as die tegnologie te moeilik is om aan te leer of elke keer snaaks reageer sal enige onderwyser dit eerder op sy sit. Die tyd is eenvoudig net te min om te sukkel met tegnologie wat nie-effektief werk nie. Die volgende sagteware is egter anders. Dit is maklik, eenvoudig om te integreer en kan dien as ’n magtige assesserings praktyk wat op enige vak van toepassing is.
Read More