Wintertyd is tyd vir Suid-Afrika se
grootste Afrikaanse
Onderwyskongresse
Lees meer...

Ons artikels

16 Mar 16

Wiskunde-probleme van die maand: Maart 2016

Hoe duur is elkeen van die volgende items? (Wenk: Die oplossing maak gebruik van gelyktydige vergelykings) Het jy ’n makliker oplossing vir die probleem? Die eerste nie-lid wat ’n korrekte oplossing vir laerskool leerlinge epos na [email protected], sal gratis V.A.W.-lidmaatskap…

Lees meer

Navorsing

Evaluering en opinie van die numeriese
Jaarlikse Nasionale Assessering (JNA)
Samevatting
Die meeste van die respondente (66%) wat die vraelys
voltooi het, is van Gauteng en die Wes-Kaap afkomstig. Hulle
het die vraelys hoofsaaklik vir die graad 9 JNA’s ingevul.
Slegs 15% het dit ingevul vir graad 6 en ʼn baie klein aantal
respondente vir ander grade.
Meer as die helfte van die respondente (56.7%) is van
mening dat die JNA’s nie ʼn getroue weerspieëling van
die leerders se syfervaardigheid is nie. Slegs 20% van
die respondente voel dat dit wel ʼn weerspieëling van
leerlinge se syfervaardigheid is. Dit wil voorkom asof daar
ʼn meer betroubare weërspieëling van laerskoolgrade se
syfervaardigheid is.