Wintertyd is tyd vir Suid-Afrika se
grootste Afrikaanse
Onderwyskongresse
Lees meer...

Ons artikels

08Nov 17

Gebruik van Tegnologie in die Wiskunde-klaskamer

Tegnologie word al meer prominent in klaskamers. Leerders gebruik skootrekenaars, tablette en slimfone terwyl hulle leer. In Wiskunde is daar handige materiale en hulpbronne wat onderwysers kan gebruik om leer te vergemaklik. Klik op die skakel om vir die artikel:…

Lees meer

Navorsing

Evaluering en opinie van die numeriese
Jaarlikse Nasionale Assessering (JNA)
Samevatting
Die meeste van die respondente (66%) wat die vraelys
voltooi het, is van Gauteng en die Wes-Kaap afkomstig. Hulle
het die vraelys hoofsaaklik vir die graad 9 JNA’s ingevul.
Slegs 15% het dit ingevul vir graad 6 en ʼn baie klein aantal
respondente vir ander grade.
Meer as die helfte van die respondente (56.7%) is van
mening dat die JNA’s nie ʼn getroue weerspieëling van
die leerders se syfervaardigheid is nie. Slegs 20% van
die respondente voel dat dit wel ʼn weerspieëling van
leerlinge se syfervaardigheid is. Dit wil voorkom asof daar
ʼn meer betroubare weërspieëling van laerskoolgrade se
syfervaardigheid is.