Wintertyd is tyd vir Suid-Afrika se
grootste Afrikaanse
Onderwyskongresse
Lees meer...

Ons artikels

01 Jun 16

Wiskunde-probleme van die maand: Junie 2016

Lily het altesaam 63 muffins gebak, waarvan daar twee soorte is, nl.: piesang en appel. Nadat sy 15 piesang muffins en  van die appel muffins verkoop het, het sy gelyke hoeveelheid piesang en appel muffins oorgehad. Hoeveel muffins van elke…

Lees meer

Navorsing

Evaluering en opinie van die numeriese
Jaarlikse Nasionale Assessering (JNA)
Samevatting
Die meeste van die respondente (66%) wat die vraelys
voltooi het, is van Gauteng en die Wes-Kaap afkomstig. Hulle
het die vraelys hoofsaaklik vir die graad 9 JNA’s ingevul.
Slegs 15% het dit ingevul vir graad 6 en ʼn baie klein aantal
respondente vir ander grade.
Meer as die helfte van die respondente (56.7%) is van
mening dat die JNA’s nie ʼn getroue weerspieëling van
die leerders se syfervaardigheid is nie. Slegs 20% van
die respondente voel dat dit wel ʼn weerspieëling van
leerlinge se syfervaardigheid is. Dit wil voorkom asof daar
ʼn meer betroubare weërspieëling van laerskoolgrade se
syfervaardigheid is.

Casio-logo-600-dpi