Wintertyd is tyd vir Suid-Afrika se
grootste Afrikaanse
Onderwyskongresse
Lees meer...

Ons artikels

28Jul 16

Interessante wiskunde-brokkie KWT 3 2016

Algebra is vir baie leerders ’n verskriklike moeilike konsep om baas te raak. Hier volg voorstelling van hoe ons woordsomme visueel kan doen en leerlinge geleidelik blootstel aan simboliese algebra. Vraag: ’n Pa is twee keer so oud as sy…

Lees meer
28Jul 16

Wiskunde-probleem: KWT 3 2016

Wat is die waarskynlikheid dat twee persone wat saam met jou werk albei op dieselfde dag verjaar as julle afdeling uit 23 pe rsone bestaan? (Ignoreer 29 Februarie om die oplossing te bepaal. Antwoord: Die waarskynlikheid dat 2 persone op…

Lees meer

Navorsing

Evaluering en opinie van die numeriese
Jaarlikse Nasionale Assessering (JNA)
Samevatting
Die meeste van die respondente (66%) wat die vraelys
voltooi het, is van Gauteng en die Wes-Kaap afkomstig. Hulle
het die vraelys hoofsaaklik vir die graad 9 JNA’s ingevul.
Slegs 15% het dit ingevul vir graad 6 en ʼn baie klein aantal
respondente vir ander grade.
Meer as die helfte van die respondente (56.7%) is van
mening dat die JNA’s nie ʼn getroue weerspieëling van
die leerders se syfervaardigheid is nie. Slegs 20% van
die respondente voel dat dit wel ʼn weerspieëling van
leerlinge se syfervaardigheid is. Dit wil voorkom asof daar
ʼn meer betroubare weërspieëling van laerskoolgrade se
syfervaardigheid is.

Casio-logo-600-dpi